Get Adobe Flash player

82. Scenarijus

Filmo Scenarijus

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Scenarijus – tai yra nurodymas kas ką turi daryti. Scenarijus ne pasakoja istorią – scenarijus ją RODO.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4.
3. mokausi iš kino (*.pdf)
2. Nuo scenarijau iki filmo (2010)
1. Lietuvio parašytas angliškas scenarijus ‘R.E.M.I.’ (autorius Remigijus Mičiulis)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Scenarijaus viršelyje turi būti nurodyta tik svarbiausia informaciaj: pavadinimas, autorius, užregistravimo data, pataisymo numeris, tinklapio adresas ir elektroninio pašto adresas. Kitokiu nuorodų, o ypač į socialinius tinklus, NEREIKIA.

Jeigu scenarijus parašytas remiantis tikra istorija – galite tai paminėti viršelyje.

Scenarijus filmui rašomas tik ant vienos lapo pusės. Teksto formatas privalo būti ‘Currier New‘, o šriftas 12 dydžio.

Scenarijau rašymo programose šriftas ir kiti nustatymai jau yra nustatyti. Taip pat yra patariama formatuoti scenarijų pagal A4 formatą, nes kai kurios programos formatuoja pagal JAV standartą.

Tereikia išmokti naudotis programa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nemokama scenarijų rašymo programa Celtx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lietuviškos reikšmės, naudojamos scenarijuje (be kabučių):

 

INT. = indoors = viduje. Lietuviškai žymima ‘VIDUJ’.
EXT. = outdoors =  lauke. Lietuviškai žymima ‘LAUKE‘.
O.S. = Off Screen = už kadro. Lietuviškai žymima ‘U.K‘.
V.O. = Voice Over = kai girdimas tik balsas. Lietuviškai žymima ‘T.B.’
Cut to = indicates a complete change of location = tai nurodo scenos pabaigą. Dabar šis žymėjimas jau nėra naudojamas.
FADE IN: = vaizdo ar garso ryškėjimas. Lietuviškai žymima ‘RYŠKĖJIMAS’.
Fade OUT: = vaizdo ar garso išnykimas. Lietuviškai žymima ‘IŠNYKIMAS’.
f.g. = foreground = pirmasis planas (svarbiausia vieta). Lietuviškai žymima ‘p.p.’
b.g. = background = antrasis planas. Lietuviškai žymima ‘a.p.’
CGI = computer generated image = kompiuterinė grafika. Lietuviškai žymima ‘K.G.’
SFX = sound effect = garso efektas. Lietuviškai žymima ‘G.E.’
SPFX = special effect = specialieji efektai. Lietuviškai žymima ‘S.E.’
M.O.S. = without sound = be garso. Lietuviškai žymima ‘B.G.’
P.O.V. = point of view = filmavimo kampas (pozicija). Lietuviškai žymima ‘F.K.’
MONTAGE = montažas. Naudojama tada, kai yra ‘sujungtos’ kelios scenos ir jų dėka yra parodoma kažkokio tai įvykio išvada.
Jeigu rašant scenarijų lietuvių kalba yra panaudijama ir kita (užsienio) kalba, tai prieš pat dialogą turi būti nurodyta, kad (pvz.) [Kalbama rusiškai] ir patį dialogą rašyti lietuvių kalba.
Parenthetical = įterpimas. Tai papildomas nurodymas aktoriui. Įterpimas naudojamas tik tada, kai to labia reikia.

Kiekviena scena turi nurodyti kur vyksta veiksmas ir (jei reikia) laiką.

Scenos ir veikėjų vardai yra visada rašomi DIDŽIOSIOMIS raidėmis.

Pats veiksmas yra rašomas paprastai (esamuoju laiku).

Rašant scenarijų būtina nepamiršti, kad visas scenarijus yra rašomas ESAMUOJU LAIKU.

Tik išskirtiniais atvejais galima rašyti (kai kurias smulkmenas) būtuoju laiku.

Nerašykite itin ilgų dialogų. Kiekvienas veiksmas turėtų įtilpti į maždaug 5 eilutes.

 

Nors keiktis ir galima, bet patariama vengti keiksmažodžių.

Visi neliteratūriniai žodžiai turi būti parašyti kabutėse.

Pabrauktas žodis reiškia, kad tas žodis yra pabrėžiamas. Aktorius turi tai ištarti tvirčiau, emocingiau ar kaip kitaip tai pabrėžti.

Scenarijuje NEGALI būti stiliaus ar gramatikos klaidų.

 

Scenarijus filmui turi būti maždaug 80 – 120 lapų. Kai kurie konkursai reikalauja, kad scenarijus būtų apie 90 – 110 lapų ir/arba neviršytų 110 lapų. 1 lapas atitinka maždaug 1-ą minutę filmo.

 

Parašius scenarijų.

PRIVALU duoti kam nors jį perskaityti. Reikia paprašyti draugo ar ką nors pasamdyti, kad perskaitytų Jūsų darbą ir ištaisytų stiliaus ir gramatikos klaidas. Tuo pačiu, tikrintojas gali pastebėti ir dar kokių nors neatitikimų, kuriuos Jūs paskui ištaisysite.

 

Registracija.

Jūs privalote užregistruoti savo darbą registrų centre. O kuriam gi – renkatės Jūs. Kitu atveju, jei kas nors pasisavins Jūsų idėją – Jūs neįrodysite, kad tai Jūsų darbas.

 

LIETUVOJE

Registrų Centras.

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE:

The Script Vault Ltd. UK. Kaina £10.

AMERIKOJE:

WGAW . Kaina $20.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lietuvisko Filmo Scenarijaus ypatumai (2012)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Scenarijau rašymo pagrindai pagal Raimondą Paškevičių (7 video)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~