Get Adobe Flash player

Posts Tagged ‘сценарий’

12. ‘R.E.M.I. 2’ (2014)

R.E.M.I. 2 : Reflections

Real Embody of My Identity

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Written by Remi Mičiulis (Feb 2014)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Story about Lithuanian born foreigner’s life in the UK (Bridgwater town, Somerset, England)

Genre :

Drama.

Logline :

‘Nobody from Nowhere to Somebody from Somewhere’

Synopsis :

Based on a true story.

Based on a true story. Second part.

A young simple person, Remi, was dreaming to live in the UK. Lithuania is nice country, but people … And one day it happened – 20 years old young man moved to the UK. New life experience, language barrier and willingness to find his true identity leads him to …

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

If You are looking for answer to ‘Who am I?’ – stop.  Because … answer is inside You.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Most important part of film is Embodiment. Who is that person? What he want? Can simple person be Lucky? Dreams, wishes and so on. That’s why this story may be interesting for most of us. Anyone can ask it self ‘What is Real Embody of My Identity?’ It means ‘Who I am?’ and ‘Where I am going?’. And this is real life.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Registered The Script Vault Ltd. UK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lithuanian

R.E.M.I. 2 : Atspindžiai

R.E.M.I. = T.M.A.P. = Tikroji Mano Asmenybės Pusė

Istorija apie lietuvį, kuris išvyko gyventi į Jungtinę Karalystę.

Žanras :

Drama.

Frazė :

‘Niekas iš Niekur į Kažkas iš Kažkur’

Aprašymas :

Parašyta remiantis tikra istorija. Antra dalis.

Jaunas paprastas žmogus, Remis, tiesiog svajoja gyventi Jungtinėje Karalystėje. Kodėl? Nes Lietuva yra … graži šalis, tačiau žmonės …

Ir vieną dieną – tai tiesiog atsitiko – 20 metų vyras iš Lietuvos persikėlė gyventi į Jungtinę Karalystę. Nauja gyvenimo patirtis, kalbos barjeras ir noras atrasti patį save nuveda jį link …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jei Jūs ieškote atsakymo: ‘Kas aš esu?’ – Stop. Nes … Atsakymas yra jūsų viduje.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Svarbiausia filmo dalis yra įsikūnijimas. Kas tas žmogus? Ko jis nori? Ar gali paprastas žmogus būti laimingas? Svajonės, norai ir pan. Štai kodėl ši istorija gali būti įdomi daugeliui iš mūsų. Kiekvienas gali savęs paklausti ‘Kokia Tikroji Mano Asmenybės Pusė?’ Tai yra ‘Kas aš esu?’ ir ‘Kur aš einu?’ Ir tai yra realus gyvenimas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Scenarijus užregistruotas The Script Vault Ltd. UK, Didžioji Britanija

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

05 Apr 2014

2nd Edition of screenplay R.E.M.I. 2: Reflections

81 page.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

28 Feb 2014

Screenplay R.E.M.I. 2 : Reflections

95 pages.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

82. Scenarijus

Filmo Scenarijus

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Scenarijus – tai yra nurodymas kas ką turi daryti. Scenarijus ne pasakoja istorią – scenarijus ją RODO.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4.
3. mokausi iš kino (*.pdf)
2. Nuo scenarijau iki filmo (2010)
1. Lietuvio parašytas angliškas scenarijus ‘R.E.M.I.’ (autorius Remigijus Mičiulis)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Scenarijaus viršelyje turi būti nurodyta tik svarbiausia informaciaj: pavadinimas, autorius, užregistravimo data, pataisymo numeris, tinklapio adresas ir elektroninio pašto adresas. Kitokiu nuorodų, o ypač į socialinius tinklus, NEREIKIA.

Jeigu scenarijus parašytas remiantis tikra istorija – galite tai paminėti viršelyje.

Scenarijus filmui rašomas tik ant vienos lapo pusės. Teksto formatas privalo būti ‘Currier New‘, o šriftas 12 dydžio.

Scenarijau rašymo programose šriftas ir kiti nustatymai jau yra nustatyti. Taip pat yra patariama formatuoti scenarijų pagal A4 formatą, nes kai kurios programos formatuoja pagal JAV standartą.

Tereikia išmokti naudotis programa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nemokama scenarijų rašymo programa Celtx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lietuviškos reikšmės, naudojamos scenarijuje (be kabučių):

 

INT. = indoors = viduje. Lietuviškai žymima ‘VIDUJ’.
EXT. = outdoors =  lauke. Lietuviškai žymima ‘LAUKE‘.
O.S. = Off Screen = už kadro. Lietuviškai žymima ‘U.K‘.
V.O. = Voice Over = kai girdimas tik balsas. Lietuviškai žymima ‘T.B.’
Cut to = indicates a complete change of location = tai nurodo scenos pabaigą. Dabar šis žymėjimas jau nėra naudojamas.
FADE IN: = vaizdo ar garso ryškėjimas. Lietuviškai žymima ‘RYŠKĖJIMAS’.
Fade OUT: = vaizdo ar garso išnykimas. Lietuviškai žymima ‘IŠNYKIMAS’.
f.g. = foreground = pirmasis planas (svarbiausia vieta). Lietuviškai žymima ‘p.p.’
b.g. = background = antrasis planas. Lietuviškai žymima ‘a.p.’
CGI = computer generated image = kompiuterinė grafika. Lietuviškai žymima ‘K.G.’
SFX = sound effect = garso efektas. Lietuviškai žymima ‘G.E.’
SPFX = special effect = specialieji efektai. Lietuviškai žymima ‘S.E.’
M.O.S. = without sound = be garso. Lietuviškai žymima ‘B.G.’
P.O.V. = point of view = filmavimo kampas (pozicija). Lietuviškai žymima ‘F.K.’
MONTAGE = montažas. Naudojama tada, kai yra ‘sujungtos’ kelios scenos ir jų dėka yra parodoma kažkokio tai įvykio išvada.
Jeigu rašant scenarijų lietuvių kalba yra panaudijama ir kita (užsienio) kalba, tai prieš pat dialogą turi būti nurodyta, kad (pvz.) [Kalbama rusiškai] ir patį dialogą rašyti lietuvių kalba.
Parenthetical = įterpimas. Tai papildomas nurodymas aktoriui. Įterpimas naudojamas tik tada, kai to labia reikia.

Kiekviena scena turi nurodyti kur vyksta veiksmas ir (jei reikia) laiką.

Scenos ir veikėjų vardai yra visada rašomi DIDŽIOSIOMIS raidėmis.

Pats veiksmas yra rašomas paprastai (esamuoju laiku).

Rašant scenarijų būtina nepamiršti, kad visas scenarijus yra rašomas ESAMUOJU LAIKU.

Tik išskirtiniais atvejais galima rašyti (kai kurias smulkmenas) būtuoju laiku.

Nerašykite itin ilgų dialogų. Kiekvienas veiksmas turėtų įtilpti į maždaug 5 eilutes.

 

Nors keiktis ir galima, bet patariama vengti keiksmažodžių.

Visi neliteratūriniai žodžiai turi būti parašyti kabutėse.

Pabrauktas žodis reiškia, kad tas žodis yra pabrėžiamas. Aktorius turi tai ištarti tvirčiau, emocingiau ar kaip kitaip tai pabrėžti.

Scenarijuje NEGALI būti stiliaus ar gramatikos klaidų.

 

Scenarijus filmui turi būti maždaug 80 – 120 lapų. Kai kurie konkursai reikalauja, kad scenarijus būtų apie 90 – 110 lapų ir/arba neviršytų 110 lapų. 1 lapas atitinka maždaug 1-ą minutę filmo.

 

Parašius scenarijų.

PRIVALU duoti kam nors jį perskaityti. Reikia paprašyti draugo ar ką nors pasamdyti, kad perskaitytų Jūsų darbą ir ištaisytų stiliaus ir gramatikos klaidas. Tuo pačiu, tikrintojas gali pastebėti ir dar kokių nors neatitikimų, kuriuos Jūs paskui ištaisysite.

 

Registracija.

Jūs privalote užregistruoti savo darbą registrų centre. O kuriam gi – renkatės Jūs. Kitu atveju, jei kas nors pasisavins Jūsų idėją – Jūs neįrodysite, kad tai Jūsų darbas.

 

LIETUVOJE

Registrų Centras.

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE:

The Script Vault Ltd. UK. Kaina £10.

AMERIKOJE:

WGAW . Kaina $20.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lietuvisko Filmo Scenarijaus ypatumai (2012)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Scenarijau rašymo pagrindai pagal Raimondą Paškevičių (7 video)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. ‘R.E.M.I.’ (2010)

R.E.M.I.

Real Embody of My Identity

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Written by Remi Mičiulis (Sep 2010)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Story about Lithuanian born foreigner’s life in the UK (Bridgwater town, Somerset, England)

Genre :

Drama.

Logline :

‘Nobody from Nowhere to Somebody from Somewhere’

Synopsis :

Based on a true story.

A young simple person, Remi, was dreaming to live in the UK. Lithuania is nice country, but people … And one day it happened – 20 years old young man moved to the UK. New life experience, language barrier and willingness to find his true identity leads him to …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

If You are looking for answer to ‘Who am I?’ – stop.  Because … answer is inside You.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Most important part of film is Embodiment. Who is that person? What he want? Can simple person be Lucky? Dreams, wishes and so on. That’s why this story may be interesting for most of us. Anyone can ask it self ‘What is Real Embody of My Identity?’ It means ‘Who I am?’ and ‘Where I am going?’. And this is real life.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Registered The Script Vault Ltd. UK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lithuanian

R.E.M.I. = T.M.A.P. = Tikroji Mano Asmenybės Pusė

Istorija apie lietuvį, kuris išvyko gyventi į Jungtinę Karalystę.

Žanras :

Drama.

Frazė :

‘Niekas iš Niekur į Kažkas iš Kažkur’

Aprašymas :

Parašyta remiantis tikra istorija.

Jaunas paprastas žmogus, Remis, tiesiog svajoja gyventi Jungtinėje Karalystėje. Kodėl? Nes Lietuva yra … graži šalis, tačiau žmonės …

Ir vieną dieną – tai tiesiog atsitiko – 20 metų vyras iš Lietuvos persikėlė gyventi į Jungtinę Karalystę. Nauja gyvenimo patirtis, kalbos barjeras ir noras atrasti patį save nuveda jį link …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jei Jūs ieškote atsakymo: ‘Kas aš esu?’ – Stop. Nes … Atsakymas yra jūsų viduje.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Svarbiausia filmo dalis yra įsikūnijimas. Kas tas žmogus? Ko jis nori? Ar gali paprastas žmogus būti laimingas? Svajonės, norai ir pan. Štai kodėl ši istorija gali būti įdomi daugeliui iš mūsų. Kiekvienas gali savęs paklausti ‘Kokia Tikroji Mano Asmenybės Pusė?’ Tai yra ‘Kas aš esu?’ ir ‘Kur aš einu?’ Ir tai yra realus gyvenimas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Scenarijus užregistruotas The Script Vault Ltd. UK, Didžioji Britanija

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

26 Apr 2013

Released 10th Edition of screenplay R.E.M.I.

91 page.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

27 Jan 2013

Released 9th Edition of screenplay R.E.M.I.

111 pages.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 Dec 2012

Released 8th Edition of screenplay R.E.M.I.

106 pages.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

25 Oct 2012

Released 7th Edition of screenplay R.E.M.I.

107 pages.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

30 Aug 2012

Released 6th Edition of screenplay R.E.M.I.

124 pages.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22 Jul 2012

Released 5th Edition of screenplay R.E.M.I.

122 pages.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22 Apr 2012

Released 4th Edition of screenplay R.E.M.I.

137 pages.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07 Dec 2011

Lady GaGa named in screenplay R.E.M.I.

Screenshots  from Second Edition of R.E.M.I.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06 Nov 2011

Released 3rd Edition of screenplay R.E.M.I.

164 pages.

R.E.M.I. (Real Embody of My Identity)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 Dec 2010

Enter released Second Edition of screenplay R.E.M.I.

204 pages.

R.E.M.I. (Real Embody of My Identity)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23 Sep 2010

Enter wrote a screenplay

R.E.M.I. (Real Embody of MIdentity)

‘Nobody from Nowhere to Somebody from Somewhere’
 

89 pages. Based on true story.

20 years old young man from Lithuania moved live to UK. What he saw, found, learned, got.

Registered The Script Vault Ltd. UK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

30 May 2010

Enter wrote short story ‘Enter Story’ 2: Living On My Own.

Continue of true story about foreigner person in UK.
Action time: 12 January 2010 – 30 May 2010.
Genre: True story (~75%).
It gas got 38 pages (A4 size).

Soundtracks :
Carola – Invincible
Celine Dion – It’s all coming back to me now
Sonique – It feels so good
Plazma – Lonely

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

25 Mar 2010

Enter wrote short story ‘Enter Story’ (Breaking Free).

True story about foreigner person (20 years old young man), who arrived live to UK. Wishes, dreams, new lifestyle and experience.
Action time: March 2006 – 11 January 2010.
Genre: True story (~95%).
It has got 45 pages (A4 size).

Soundtracks :
Kelly Family – An Angel
Michael Jackson – Man in the Mirror
Tatu – Not gonna get us
No Mercy – Where do you go

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~